Aluekokoukset lähestyvät

Salibandyliiton Liiton varsinainen kokous järjestetään 18.11.2017. Ennen liittokokousta liiton toimintasääntöjen määrittelemät alueet järjestävät omalla alueellaan alueen kokouksen (aluekokouksen).

Julkaistu 15.3.2017 13:53

Salibandyliiton hallitus on kokouksessaan 28.2.2107 vahvistanut kuusi aluekokouksen ajankohtaa ja paikkaa. Vahvistetuista kokouksista neljä järjestetään keväällä (huhti-, toukokuu 2017) ja loput kokouksista järjestetään elo- tai syyskuussa 2017.

VAHVISTETUT AJANKOHDAT JA PAIKAT
Länsirannikko 28.4.2017, Turku (Hippoksentie 6)
Savo-Karjala: 6.5.2017 kello 13.00, Kuopio (Minna Canthin katu 16)
Sisä-Suomi: 10.5.2017 kello 18.00, Tampere (Sarvijaakonkatu 32)
Kaakkois-Suomi: 27.5.2017 kello 10.30, Mikkeli (Kuukuskuja 4)

Etelä-Suomi: 22.8.2017 kello 18.00, Helsinki (Alakiventie 2)
Pohjois-Suomi: 12.8.2017 kello 12.00, Oulu (Holstinsalmentie 29)
 
Pohjanmaan alueen aluekokouksen ajankohta ja paikka vahvistetaan hallituksen huhtikuun kokouksessa.

Mikä on aluekokous?
Aluekokousten rooli määritellään toimintasäännöissä seuraavasti (Salibandyliiton toimintasäännöt 13§):
” Alueen kokouksia kutsutaan näissä säännöissä myös aluekokouksiksi. Läsnäolo-oikeus aluekokouksissa on jokaisella alueeseen kuuluvalla liiton varsinaisella jäsenellä, liiton hallituksen ja valtuuston jäsenillä sekä liiton toimihenkilöillä.
 
Alueen sääntömääräinen kokous pidetään joka kolmas vuosi huhti-syyskuussa liiton hallituksen kutsusta.

Alueen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun alueen jäsenet, jotka yhteensä edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) alueen äänioikeutettujen jäsenten äänimäärästä, on jonkin tietyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla kokouksen pitämistä koskevan kirjallisen esityksen.

Liiton hallitus ilmoittaa kirjallisesti aluekokouksen ajankohdasta alueeseen kuuluville jäsenille viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta. Ilmoitus voidaan toimittaa myös sähköpostilla.

Alueeseen kuuluvilla jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä aluekokoukseen käsiteltäväksi haluamistaan asioista. Esitykset tulee toimittaa alueella toimivalle liiton toimihenkilölle tai liiton hallitukselle vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta."

Lisätiedot aluekokouksista:
Kehityspäällikkö Mika Saastamoinen
puh.0400-529 008
email: mika.saastamoinen[a]floorball.fi
Twitter: @MiSaastamoinen